Startsida

Copyright © All Rights Reserved

Vi vill välkomna er till vårt årsmöte som kommer att hålllas den 16 fabruari, klockan 18:00.

Vi kommer som vanligt hålla till i bowlinghallen, gymnasiet - Oskarshamn.


OBS - OBS!!


Vi i styrelsen har nu tagit beslut på att vi kommer ställa in vår tänkta tävling som vi skulle arrangerat nu i augusti. Detta på grund av bristande intresse hos klubbmedlemmarna.


OBS - OBS 

RESULTATLISTAN FRÅN 18/5 FINNS HÖGST UPP TILL HÖGER PÅ SIDAN.Inbetalningskort angående årets medlemsavgift har skickats ut. Om ni inte fått något brev kan de bero på att ni har flyttat eller att vi inte har rätt adress till er. Vänligen betala in medlemsavgiften på bankgironummer 173-5208 och skriv ditt namn + familjemedlemmarna på inbetalningsavin, så kassören ser vem det är som betalt avgiften.


Medlemsavgift 2018

Familj 250 kr

Enskild 200 kr


BANKGIRO 173-5208Vi har även en sida på Facebook, där snabb information publiceras - Oskarshamns RRC.


Det finns önskemål om en "klubbfest" av något slag - men styrelsen behöver ha förslag på vad som önskas. Maila era förslag till madde113@hotmail.com eller sekreterare@orrc.se.
Uppdaterad: 2017-03-31 av Madeleine Jakobsson